Sposoby płatności – Lapo Jeans sklep online – odzież w ujęciu EKO

Formy płatności

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówione Produkty:

  • przelew tradycyjny – na rachunek bankowy Sprzedawcy w Nest Bank nr 20 2530 0008 2023 1068 9746 0001 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • płatność online – przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 PLN (całkowicie opłaconym), NIP: 7792308495, REGON 300523444 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Kupującego);

Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.